Vad händer om man inte bryr sig om att laga ett stenskott?

Det är oftast grus och småsten som orsakar det vi allmänt brukar kalla för stenskott. Ett stenskott brukar vanligtvis ha förmågan att träffa vindrutan på en bil varvid det uppstår skador som kan vara farliga på en mängd olika sätt. Stenskott är som fenomen betraktat allra vanligast förekommande på hårt trafikerade vägar där den högsta tillåtna hastigheten är mer än 70 kilometer i timmen. Detta eftersom småsten som sitter fast i däcket lossnar vid dessa höga hastigheter och sedan flyger iväg med en sådan extremt hög fart att det kan uppstå skador på andra bilar som träffas. Dessa stenskott är att likna vid skarpladdade missiler som med dödlig precision träffar sina mål.

Vad kan hända om man träffas av ett stenskott men inte bryr sig om att laga den skada på bilen som uppstår? Ja, det är en väldigt bra fråga som kräver ett minst lika bra svar. Nio av tio stenskott träffar nämligen vindrutan på bakomvarande bil. Även om nyss nämnda stenskott ”bara” lämnar en ytterst liten prick efter sig som märke på vindrutan så har det ändå uppstått en skada som kan få ytterst allvarliga följder om man inte gör något åt det hela. Den lilla ”pricken” kan nämligen få exakt samma funktion som ett prisma och medverka till att ljuset utifrån bryts på ett sådant sätt att det kan blända föraren och därmed orsaka olyckor.

Om du inte ser till att göra något åt detta stenskott så kan det i sin förlängning resultera i att hela vindrutan spricker och går sönder. Detta högst olyckliga scenario brukar oftast uppstå på vintern när det är som kallast ute, eller om bilen skulle utsättas för kraftiga vibrationer och stötar. Ett gott råd är därför att alltid – oavsett hur stort eller litet stenskott som du har råkat ut för – uppsöka närmaste bilglasmästare för att se till att åtgärda den uppkomna skadan.