Mycket vanligt med stenskott nuförtiden

Har du en bil som du aktivt kör med kommer du antagligen förr eller senare att råka ut för ett stenskott som innebär att du måste laga eller byta ut din vindruta. Faktum är att det är ett väldigt vanligt fenomen och tyvärr så verkar det bara bli allt vanligare. Men vad händer om jag struntar i att laga mitt stenskott och låter det vara?

Mars är högsäsong

Mars är den månad som det sker allra flest stenskott i Sverige, så mycket som 55% mer än under årets andra månader. Det beror på allt grus som har använts vid sandning av vägarna på vintern och som nu ligger kvar på den bara marken då snön smält bort.

Kalla vintrar betyder fler stenskott

De senaste vintrarna har varit mycket kalla, vilket har bidragit till att andelen glasskador orsakade av stenskott har ökat. För det mesta använder man flis för att sanda vägarna, då det egentligen skulle gå lika bra att sanda med ett finkorningare material.

Moderna bilar ökar risken för stenskott

Bilarna har utvecklats mycket de senaste åren, på både gott och ont. Idag är många moderna bilar designade så att bakhjulen sitter långt bak och det är även många som inte är utrustade med stänkskydd, vilket gör att det är lättare hänt att små stenar och grus kan flyga iväg som små projektiler från bakhjulen och skada bilar som kör bakom. Bilrutorna i moderna bilar är ofta tillverkade av ett tunnare material än förut i syftet att spara vikt. Tyvärr betyder detta även att de lättare kan gå sönder eller få sprickor av små stenar och liknande. Som tur är har fler biltillverkare insett detta allvarliga problem och lägger ner mycket forskningsarbete på hur man kan tillverka glasen så att de förblir tunna men samtidigt även blir mer hållbara. Förhoppningsvis kommer våra bilar i framtiden att vara tillverkade med mer motståndskraftiga bilglas som håller för små stenar och grus.