Viktiga tips för däcksäkerhet

Däckunderhåll är otroligt viktigt. Som den enda kontakten mellan vägen och ditt fordon avgör däcken hur säker och stabil din bil är ute på vägarna. Dessutom kan trycket som däcken får utstå under längre perioder leda till betydande försämring av kvalitén, vilket utgör en risk för dig eller din familj.

Som tur är finns det några grundåtgärder du kan ta för att försäkra att fälgar och dina däck är säkra för vägen och pålitliga. Genom att följa de här stegen kommer du få ro i sinnet, förbättrad prestation på vägen och en dramatisk ökning av fordonssäkerheten.

Däcktryck
Det kan låta självklart, men om dina däck inte har rätt tryck kommer de inte att fungera som de ska, vilket leder till försämrad prestation och säkerhet. Däck med för lågt tryck försämras också mycket snabbare och leder till större bränslekonsumtion, vilket innebär en betydligt större och onödig ekonomisk börda.

Det är viktigt att du kontrollerar däcktrycket minst en gång i månaden och att du gör det när däcken är kalla för att du ska kunna få en korrekt läsning. Rätt tryck för just dina däck kan du hitta i tillverkarens manual, eller så finns det tryckt på själva däcken. Försäkra att du följer riktlinjerna och att du alltid tänker på däcktrycket innan du åker iväg.

Mönsterdjup
En allvarligare säkerhetsrisk uppstår när dina däcks mönsterdjup ligger på en osäker nivå. Det minsta mönsterdjupet är 1.6mm, dock rekommenderas det att allt under 2mm innebär en onödig risk. Mönsterdjupet spelar en avgörande roll för bromssträckan, särskilt i dåliga väderförhållanden. Om mönsterdjupet inte är djupt nog utsätts du för en högre risk för att råka ut för en olycka. Att kontrollera mönsterdjupet är enkelt. Ta en (ny) femkrona och sätt den i mönstret på däcket. Från myntets yttre kant till toppen av de tre kronorna är det 3mm. Når däcket lägre än så kan det vara så att du kör med för utslitna däck, och du bör överväga att byta ut dina däck så snart som möjligt. Till skillnad från däcktryck kan inte mönsterdjupet åtgärdas med hjälp av en pump.

Däcktillstånd
Den kanske mest uppenbara indikatorn på utslitning är däckens externa kvalité. Om det finns spikar eller andra objekt som sticker ut från däcksidan är det viktigt att ta bort dem och kolla efter några skador. Titta även noga efter snitt, sprickor eller utbuktningar, särskilt på sidorna. Skadorna på sidorna kan utsätta dig för risk för farliga däckutblåsningar på vägen, och det bör knappast behöva sägas – men ser du tecken på sådana skador ska du ersätta däcken.

Till sist…
Även med alla dessa säkerhetstips i åtanke är det alltid en bra idé att ha ett extradäck med dig för att skydda dig från oförutsedda omständigheter. Även väl omhändertagna däck kan utsättas för saker bortom din kontroll. Samtidigt kommer det vara bra för dig att ha ett tydligt fokus på däcksäkerhet, så kom ihåg de här tipsen varje gång du startar motorn.